Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

Yra Naujojo Daugėliškio miestelyje. Vaitiekus Goštautas 1526 m. Senajame Daugėliškyje (3 km į pietus nuo Naujojo Daugėliškio) pastatė medinę parapinę bažnyčią. 1600 m. pastatyta nauja. 1812 m. atstatyta. 1886 m. bažnyčią sudegino žaibas. 1889 m. klebono Jono Burbos rūpesčiu Naujajame Daugėliškyje atstatyta Šv. Joakimo ir Onos bažnyčia. Bažnyčioje yra kultūros paminklas, joje yra 3 molbertinės tapybos paveikslai („Šv. Pranciškus Asyžietis“, „Šventoji šeima“, „Šv. Ona“) ir taurė (žalvaris, kalstymas, plakiravimas, auksavimas, padaryta 1738m.).

Atsiliepimai

Komentuoti