Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Rimšės Švč. Trejybės bažnyčia

Dvarai, bažnyčios, etnografiniai kaimai, malūnai

1669 m. Feliksas Pacas Rimšėje pastatė koplyčią, o pirmoji katalikų bažnyčia čia įkurta 1747 m. Dabartinė medinė Rimšės Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1900-1908 m. panaudojant dalį senosios bažnyčios. 1862–1863 m. Rimšėje veikė parapinė mokykla. 1925 m. bažnyčia perstatyta, įkurta parapija. 

Bažnyčia kryžminio plano, vienabokštė, su trisiene apside. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Statant bažnyčią buvo įrengti ir vargonai, kurių stilistika įvairialytė, architektūrinės dalys artimos vėlyvajam klasicizmui. Bažnyčioje esantys paveikslai  „Marija su Kūdikiu“ (paveikslo apačioje nutapyta lentelė su Pacų herbais) ir „Šv. Jurgis“ yra kultūros paminklai.

 

Atsiliepimai

Komentuoti