Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

J. Grundos galerija „Skaptukas“

Skulptūros

Privati dailininko, skulptoriaus Jono Grundos galerija „Skaptukas“.

Čia galima susipažinti su autoriaus paveikslais, skulptūromis, mokytis piešimo ir kt.

Galerijos lankymas galimas tik pagal išankstinį susitarimą. Galimos edukacijos, individualūs užsiėmimai.

facebook.com/madebyjonasgrunda

https://skaptukas.lt/contacts 

Jonas Grunda yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Jo darbai puošia Ignalinos miestą (fontanas, skulptūros Dviratininkas“, „Ramybė“ ir kt.)

Dailininkas kūryboje siekdamas sukurti formą ir nutapytį paveikslą naudoja įvairias priemones. 

Manyčiau ne tiek svarbu, kokiomis priemonėmis siekiu užsibrėžto tikslo, tačiau svarbiausia yra tai, kaip mano kūrinys veika žiūrovą. Kaip sakė Viljamas Bleikas: Moters kūnas yra vienas gražiausių Dievo kūrinių. Per daug amžinybės vyro akiai. Jis maitina ir teikia gyvybę..."

 

Neregimieji procesualumai yra neatsiejami nuo įvykio kaip rezultato. Tokių menininkų kaip Jonas Grunda kūriniai žymi procesus be savojo objekto (o galbūt ir subjekto). Štai skulptūra - objektas Išėjimas, Velykos" savo forma primena atvertas duris arba tolstantį ir atsikartojantį rėmą lyg langą lange, duris duryse, veidrodį veidrodyje. Visi šie objektai objekte gali būti suvokiami kaip kažkoks specifinis ir tik autoriaus intuityviai suvokiamas buvimo per nebūtį apmąstymas. Kūrinio pavadinimas (Išėjimas, Velykos") suponuoja, jog autorius intencionaliai siekia semantines reikšmes išbarstančio žaidimo, kur Velykos ir išėjimas vienas kitam lyg prieštarauja. Mano galva, Velykos – tai sugrįžimas ir naujas, pabaigą nugalėjęs buvimas, o išėjimas veikia kaip nebūtinai savavališkas pasitraukimas iš buvimo. Šiuo atveju kūrinyje pasikartojanti duris primenanti forma į vieną sistemą jungia buvimą ir nebuvimą. Durys yra ne tik varstomos, bet per jas net kažkas privilegijuotai užeina ir išeina. Jos žymi ten ir čia. Atrodo, kad J. Grundos sukonstruotas durų motyvas leidžia pasinerti į mirtį kaip gyvenimą, būti kažkur tarp. Nors durys taip pat gali būti traktuojamos kaip realus taškas dabarties laike, tačiau atsikartojantis durų motyvas šį tašką trina ir dabartį atveria tarsi nesančią dabar". (Menotyrininkas Remigijus Venckus). (https://www.paveikslai.lt/lt/357_jonas-grunda)

Atsiliepimai

Komentuoti