Pažintinis takas Šakarvos miške

Skulptūros

Kontaktai

Miške tarp Palūšės ir Šakarvos kaimu, pakeliui į Pakretuonę, įrengtas parkas-pažintinis skulptūrų takas. Palei pėsčiųjų takelius įrengta keliolika medinių skulptūrų Ignalinos legendos tematika.

Parkas įrengtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. 

Atsiliepimai

Komentuoti